Op de volgende data worden, onder voorbehoud, de praktijkexamens voor het diploma "Sportverzorging en Massage" afgenomen.

Examinatorenavond:
Lokatie Kampen
Datum 14 april 2023

Lokatie: Leeuwarden
Datum: 20 mei 2023

Lokatie: ROC Aventus Apeldoorn
Datum: 12 juni 2023

Lokatie: ROC Alkmaar
Datum: 13 juni 2023

Lokatie: ROC Graafschap Doetinchem
Datum: 16 of 23 mei 2023


Lokatie: ROC Midden Nederland Utrecht
Datum : 19 juni 2023

Lokatie : CIOS Heerenveen
Datum: 22 juni 2023

Lokatie: 's Hertogenbosch, ROC KW1
Datum 23 juni 2023Lokatie: Herexamens
Datum: 1 juli 2023