Op de volgende data worden de praktijkexamens voor het diploma "Sportverzorging en Massage" afgenomen.

Lokatie: Leeuwarden
Datum: 26 mei 2018

Lokatie: Rotterdam
Datum: 1 juni 2018

Lokatie: Amstelveen
Datum: 16 juni 2018

Lokatie Apeldoorn
Datum: 20 juni 2018

Lokatie Heerenveen
Daum: 21 juni 2018Lokatie: Nieuwegein Herexamens
Datum: 30 juni 2018

I.v.m. grote sportevenementen is het mogelijk dat op een enkele lokatie de datum gewijzigd kan worden.
Via deze site of uw opleidingsinstituut, wordt u daarvan tijdig in kennis gesteld.